مسافرت به ترکیهبرچسب

به گزارش «هوم1هوم»، افراد دارای گذرنامه های با اعتبار کمتر از پنج ماه باید پیش از سفر به ترکیه پاسپورت خود را تعویض کنند در صورت زیرا در غیر اینصورت در هنگام ورود به فرودگاه استانبول، مبلغ 325 لیر جریمه می شوند. 🔻شما هنگام سفر به