سرمایه گذاری در استانبول

قوانین مخصوص توریست و مسافران در ترکیه

به گزارش «هوم۱هوم»، افراد دارای گذرنامه های با اعتبار کمتر از پنج ماه باید پیش از سفر به ترکیه پاسپورت خود را تعویض کنند در صورت زیرا در غیر اینصورت در هنگام ورود به فرودگاه استانبول، مبلغ ۳۲۵ لیر جریمه می شوند.

🔻شما هنگام سفر به ترکیه فقط می توانید سه ماه در ترکیه بمانید و برای ماندن بیش از سه ماه باید اجازه رسمی از مقامات بگیرید و مدت اقامت در ترکیه را تمدید نمایید.

🔺اگر فرد به هر عنوان در ترکیه توسط مقامات قضای این کشور به زندان محکوم شود، باید دوران محکومیت خود را در زندان های محلی بگذراند.

🔻اگر در ترکیه توسط پلیس محل بازداشت شدید از مامورین بخواهید مراتب را سریعا به سفارت یا نزدیکترین سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهند و از امضاء هرگونه اوراق و اسناد خودداری فرمائید.
اگر در ترکیه اقدام به فحشا و یا ایجاد آسیب های اجتماعی نمایید اخراج می شوید.

یک نظر بده