تصویر آلت

سرمایه گذاری در استانبول

  /  خرید ملک   /  چرا برخی سندها قرمز رنگ هستند؟

چرا برخی سندها قرمز رنگ هستند؟

به گزارش هوم ۱ هوم،  سندهای صادرشده از طرف دفتر کل اداره ثبت و احوال کشور ترکیه در ارتباط با حق مالکیت غیرمنقول بر حسب محتوایشان به دو رنگ مختلف وجود دارند. قرمز(صورتی) و آبی. رنگ‎های قرمز و آبی، نشان دهنده هدف عمل می‎باشد

🔸چرا برخی سندها آبی رنگ هستند؟

سندهای با حاشیه آبی رنگ نشان دهنده این است که ملک مربوطه، زمین می‎باشد. همچنین رنگ آبی نشان دهنده عدم وجود مالکیت طبقات نیز می‎باشد.

🔸چرا برخی سندها قرمز رنگ هستند؟

سندهای قرمز (صورتی) رنگ بیانگر وجود بخش‌‎های مستقل تایید شده در پروژه ملک مربوطه و ثبت فضاهای قابل استفاده و سهام می‎باشد.

یک نظر بده